Obecny budynek kościoła parafialnego w Koczale ma ponad sto lat. Tę masywną, murowaną świątynię, którą w stylu neogotyckim wybudowano wraz z wieżą w latach 1901-1902, poświęcił 27 listopada 1902 roku ówczesny proboszcz, ks. Otto Gronau. Otrzymała wtedy jako patronkę św. Marię Magdalenę. Kościół ten zbudowany został na miejscu drewnianej świątyni, która spłonęła od pioruna 19 maja 1891 roku. Poprzedni drewniany kościół również spłonął wskutek uderzenia pioruna w 1695 roku. W czasie reformacji kościół pozostał katolicki. Po drugiej wojnie światowej świątynia w Koczale otrzymała wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten góruje nad całą wsią, a jego wieżę widać już z daleka. To jedna z większych wiejskich budowli sakralnych na terenie dawnego województwa słupskiego, porównywalna z kościołami miejskimi. 

 

 

Wewnątrz świątyni znajduje się wyposażenie barokowe, uratowane przez wiernych z drewnianego kościoła, bardzo dobrze wkomponowane w dwudziestowieczną stylistykę: późnobarokowy ołtarz główny z pierwszej połowy XVIII wieku z dwoma obrazami na płótnie, późnobarokowy lewy ołtarz boczny św. Marii Magdaleny z roku 1701, rokokowy prawy ołtarz boczny z początku XVIII wieku z późnobarokowym obrazem Matki Bożej Bolesnej, późnobarokowa ambona z początku XVIII wieku ze sławnym biblijnym Samsonem oraz rokokowa chrzcielnica z pierwszej połowy XVIII wieku. W świątyni znajdują się również zabytkowe organy, które  wybudował P. B. Voelkner , Op. 201.        http://www.organy.pro/instrumenty.php?instr_id=492 

Uroczystości odpustowe odbywają się 8 września - w święto Narodzenia NMP oraz 22 lipca - w święto św. Marii Magdaleny.