Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.

Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem-Hostią.

Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.

Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.

Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.

Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.

Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.

 

 

 

Caritas Parafii jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji. Jej celem jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej, bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

 

 

NAGRODA "ZŁOTEGO ANIOŁA"
NA XVI REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE FORM KOLĘDNICZYCH

24 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale odbył się XVI Regionalny Przegląd Form Kolędniczych. Wystąpiło w nim aż dwadzieścia grup, w tym pięć teatralnych i piętnaście wokalno-instrumentalnych.

Decyzją jury, któremu przewodniczyła pani Janina Czyż, statuetkę „Złotego Anioła” w kategorii teatralnej zdobył, przygotowany przez panią Jolantę Sylwię Wysocką, zespół „Spinka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za spektakl „Droga do nieba”.

W kategorii wokalno-instrumentalnej „Złoty Anioł” przyznany został Muzycznemu Zespołowi Parafialnemu z Koczały, który przygotowali ks. Sebastian Maciuszko i pan Mirosław Klasa. Innowacją było samodzielne napisanie tekstu jednej z kolęd oraz własna aranżacja. Jury zachwyciło przede wszystkim wykonanie kolędy na głosy, a capella: „Tryumfy Króla niebieskiego”. Więcej zdjęć w galerii.

 

NAGRODA "ZŁOTEGO ANIOŁA"
NA XV PRZEGLĄDZIE FORM KOLĘDNICZYCH
POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

 18 stycznia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale odbył się XV Przegląd Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego. Wystąpiło w nim aż osiemnaście grup, w tym pięć teatralnych i trzynaście wokalno-instrumentalnych.

Decyzją jury, któremu przewodniczyła pani Felicja Drwęcka, statuetkę „Złotego Anioła” w kategorii teatralnej zdobył zespół „Old Kubusie” z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale. Grupę tą przygotowała pani Alicja Kapiszka, która została doceniona nie tylko za niezwykle trudny do wykonania scenariusz, lecz również za wspaniałą inicjatywę wspólnego występu rodziców i dzieci.

W kategorii wokalno-instrumentalnej „Złoty Anioł” przyznany został Scholi Parafii pw. Narodzenia NMP w Koczale, którą przygotował ks. Sebastian Maciuszko. Innowacją tego zespołu było samodzielne napisanie tekstu jednej z kolęd oraz własna aranżacja.

 

NAGRODA "ZŁOTEGO ANIOŁA"
NA XIV PRZEGLĄDZIE FORM KOLĘDNICZYCH
POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

 26 stycznia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale odbył się XIV Przegląd Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego. Główną nagrodą były statuetki złotego, srebrnego, brązowego i perłowego anioła. Wszyscy uczestnicy dodatkowo, i już tradycyjnie, otrzymali upominek w postaci ręcznie malowanych aniołków oraz słodki poczęstunek. W tym roku w przeglądzie wzięło udział ogółem 123 uczestników, którzy zaprezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: wokalnej - kolędy oraz teatralnej - jasełka.

Pięcioosobowe jury, któremu przewodniczył proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Koczale - ks. kanonik Józef Oleski, miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż poziom poszczególnych prezentacji był bardzo wyrównany. Decyzją jury, statuetki "Złotego Anioła" w kategorii teatralnej zdobyły ex aequo dwa zespoły: "Gwiazdeczki" ze Szkoły Podstawowej w Sąpolnie za przedstawienie "Zanim przyjdzie Bóg" oraz zespół teatralny "Boruta" z Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za spektakl pod tytułem "Nawrócenie Rokity".

Zespół z Sąpolna, przygotowany przez panie Annę Majer i Małgorzatę Modrzejewską, urzekł jury nie tylko przygotowaniem wokalnym, ale także wspaniałymi kostiumami. Zespół "Boruta", przygotowany pod kierunkiem pani Jolanty Sylwii Wysockiej, ujął niekonwencjonalnym ujęciem tematu, który został przeniesiony do współczesnej Polski, oraz profesjonalizmem gry aktorskiej wykonawców.

Statuetki "Srebrnego Anioła" w tej kategorii, także ex aequo, zdobyły dwa zespoły teatralne z Przedszkola Publicznego w Koczale. Zespół "Jeżyki", przygotowany przez panią Alicję Hop oraz zespół "Kubusie" przygotowany przez panią Alicję Kapiszka. Trzecie miejsce i statuetkę "Brązowego Anioła" otrzymał zespół Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, przygotowany przez panie Sylwię Zych i Małgorzatę Wiśniewską.

W kategorii wokalnej pierwsze miejsce zdobyła Schola Parafii pw. Narodzenia NMP w Koczale pod kierownictwem ks. Sebastiana Maciuszko, za prezentację kolęd w rytmie reggae. Drugie miejsce zajął zespół wokalno-instrumentalny "Fortissimo", przygotowany przez panią Justynę Depka-Prądzyńską i Renatę Szczepańską. Trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano, ale jury postanowiło wyróżnić i wręczyć statuetki perłowych aniołów wokaliście panu Tomaszowi Zglinickiemu i zespołowi "Tygryski" z grupy przedszkolnej z Sąpolna.

Wszyscy z zainteresowaniem oglądali kolejne przedstawienia i, jak co roku, było kolorowo, wesoło i bardzo sympatycznie, szczególnie gdy minęła trema, a rozpoczęło się wspólne śpiewanie kolęd przez widzów i uczestników przeglądu. Artykuł w "Gościu Niedzielnym".

 

NAGRODA "SREBRNEGO ANIOŁA"
NA XIII PRZEGLĄDZIE FORM KOLĘDNICZYCH
POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

 

 

Dnia 14 stycznia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale odbył się XIII Przegląd Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego. Głównymi nagrodami były statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego Anioła, przyznawane w dwóch kategoriach: teatralnej i wokalnej. Wszyscy uczestnicy tradycyjnie otrzymali upominek w postaci ręcznie wykonanych aniołków oraz słodki poczęstunek.

Jury miało bardzo trudne zadanie do wykonania, ponieważ prezentacja była na bardzo wysokim poziomie i odznaczała się ogromną różnorodnością. W związku z tym zastanawialiśmy się, czy jest w ogóle jakaś szansa na to, że otrzymamy chociaż wyróżnienie. Stało się jednak coś więcej niż się spodziewaliśmy. Nasza młodzieżowa schola otrzymała drugą nagrodę, czyli statuetkę Srebrnego Anioła. To nasza pierwsza nagroda, zdobyta w przecież jeszcze bardzo krótkiej historii naszego istnienia. Bardzo się z niej cieszymy, traktując ją jako docenienie naszego dotychczasowego trudu i zachętę do dalszej wytrwałej pracy.

 

 

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

 

 

 

 

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.