Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi z jednoczesnym odmawianiem przy każdej tajemnicy jednego Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i jednego Chwała Ojcu.

Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy tzw. zmianie tajemnic. Przy tej zmianie wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, jednak w taki sposób, aby w jednej Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice. Tak więc, nawet gdy poszczególni członkowie Żywej Róży odmawiają tylko jedną tajemnicę dziennie, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.