Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego jest wspólnotą osób, które swoimi modlitwami i ofiarowanymi cierpieniami codziennie wspierają biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.