Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy międzynarodową wspólnotą dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.

Stajemy się prawdziwymi chrześcijanami dzięki głębokiej więzi z Jezusem-Hostią.

Źródłem naszego życia, naszej nadziei i radości jest Eucharystia. Czerpiemy z niej światło i moc, by wnosić pokój do naszych domów, szkół i przyjaźni.

Uczymy się wzrastać w miłości oraz kochać ludzi tak, jak Bóg nas umiłował.

Owocami naszej relacji z Chrystusem dzielimy się z tymi, których On stawia na naszej drodze.

Jako młodzi uczniowie Jezusa budujemy swoje życie na silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.

Idziemy w świat z uśmiechem na twarzy, by otwierać innym drogę do Boga, który nadaje sens i piękno naszemu życiu.