Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Modlitwa różańcowa polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi z jednoczesnym odmawianiem przy każdej tajemnicy jednego Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i jednego Chwała Ojcu.

Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy tzw. zmianie tajemnic. Przy tej zmianie wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, jednak w taki sposób, aby w jednej Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice. Tak więc, nawet gdy poszczególni członkowie Żywej Róży odmawiają tylko jedną tajemnicę dziennie, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejną tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

 Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego jest wspólnotą osób, które swoimi modlitwami i ofiarowanymi cierpieniami codziennie wspierają biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

Krąg biblijny jest spotkaniem wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego zapisanego w Piśmie Świętym, którzy nie czują się dość przygotowani, aby zgłębiać je samodzielnie.

Spotkania odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Świętej.

 

 

 LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

 


 

KOCZAŁA

Prezes ministrantów: Bartosz Nieckarz

Zastępca prezesa: Patryk Sławek

 

LEKTOR:

 1. Bartosz Nieckarz

 

MINISTRANCI

 1. Kacper Bublewicz
 2. Kacper Burzyński
 3. Szymon Chodczak
 4. Kamil Fryda
 5. Patryk Fryda
 6. Wiktor Malicz
 7. Michał Makarewicz
 8. Jakub Rzeczkowski
 9. Kacper Rzeczkowski
 10. Mateusz Schulz
 11. Patryk Sławek
 12. Szymon Reinert
 13. Jakub Wrycz - Rekowski

 

 

BIELSKO

 

Prezes ministrantów

Szymon Majer

 

LEKTOR 

Szymon Majer

 

MINISTRANCI

 1. Filip Górnowicz
 2. Hubert Paszkiewicz
 3. Hubert Rybicki
 4. Sławomir Smętek
 5. Kacper Szylak 
 6. Krystian Zieliński

 

 

 

WSKAZANIA BISKUPA DIECEZJALNEGO

Imię i świadek bierzmowania.

II Polski Synod Plenarny w rozdziale „Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II” we wskazaniach i zaleceniach synodalnych w punkcie 113 rozporządza: „Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałości życia chrześcijańskiego. Chrzestny powinien być świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, zwłaszcza jeśli byliby to rodzice”.

W związku z powyższym Biskup rozporządza, aby – stosując się do zaleceń Synodu – kandydat zachował imię chrzcielne (jeśli jest to imię świętego), a świadkiem, w miarę możliwości, był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Zgodnie z praktyką stosowaną od 2013 roku, w sakramencie bierzmowania, podczas namaszczenia krzyżmem, uczestniczą również rodzice (rodziny).